هد کونیکا ۵۱۲i

۳۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان

KONICA 512i 30PL Printhead