هد زار ۱۲۸ پشت بنفش

۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان

XAAR 128 Printhead purple