حلال سالونت CLEAN TECH

مخصوص دستگاه چاپ بنر

۴۹,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

موجود در گالن یک لیتری و 5 لیتری

فروش بصورت عمده و خرده

فروش عمده: از 50 لیتر
فروش خرده: از 1 لیتر

صاف