استپینگ داریور لیزر برای محور X/Y

Leadshine Drive DM 542