دستگاه چاپ بنر ۵۱۲i فولباکس ۵۵۰۰

با قابلیت نصب هد کونیکا 512 آی
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر مدل Win Box

با قابلیت نصب هد کونیکا 1024 و 512
قیمت: تماس