دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۵۸)

بدنه مستحکم برای کار طولانی
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ آی (۲۴۵۳)

سریع‌ترین دستگاه بنر با بدنه صنعتی
قیمت: تماس