دستگاه چاپ بنر مدل LEG

با قابلیت نصب هد زار 128 و کونیکا 512
قیمت: تماس