دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۴۶)

بدنه صنعتی با هد کونیکا 512
قیمت: تماس
فروخته شد

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۲۰)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۹۳)

بدنه نیمه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۶۸)

بدنه صنعتی با 4 هد کونیکا 512 با 100% نازل
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۰)

بدنه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – زار ۱۲۸ (۲۲۹)

قیمت: تماس

دستگاه‌های چاپ بنر دست‌دوم

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۲۸)

بدنه صنعتی
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر آکبند

دستگاه چاپ بنر زار ۱۲۸

دستگاه چاپ بنر ارزان قیمت
قیمت: تماس