دستگاه چاپ فلکس و بنر عرض ۵ متر

مدل: w500 با قابلیت نصب هد کونیکا 512 و 1024
قیمت: تماس