دستگاه سابلیمیشن

خرید دستگاه سابلیمیشن
قیمت: تماس

پرس حرارتی تخت پنیوماتیک

پرس حرارتی چاپ تیشرت
قیمت: تماس

پرس حرارتی دستی تخت

با قابلیت باز شدن خودکار
قیمت: تماس