دستگاه چاپ بنر دست دوم – زار ۱۲۸ (۲۴۶۵)

ارزانترین دستگاه چاپ بنر با هد زار 128
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۷۷)

بدنه فول صنعتی با 4 هد کونیکا 512
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد دست دوم – اپسون (۲۴۶۹)

با 2 هد اپسون DX5 چهار رنگ با یک رنگ سفید یا وارنیش
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۶۸)

بدنه صنعتی با 4 هد کونیکا 512 با 100% نازل
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۸۳)

بدنه صنعتی با 4 هد کونیکا 512 با 100% نازل
قیمت: تماس