دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ آی (۲۳۷۳)

بدنه صنعتی در حد آکبند با هد کونیکا 512i
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت: تماس
قیمت: تماس
قیمت: تماس
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۴۵)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
قیمت: تماس
فروخته شد

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۲۰)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۴۱۸)

بدنه صنعتی با هد 100 درصد نازل
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۳۸۷)

4 هد کونیکا 512 با 100 درصد نازل
قیمت: تماس