دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد کد ۲۴۶۹

با 2 هد اپسون DX5 چهار رنگ با یک رنگ سفید یا وارنیش

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد UVdoc

از سایز 120×250 تا 200×300

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد UVDC

سایز 130×250

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد CP

سایز 200×300

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد FBUV

از سایز 120×250 تا 200×300