دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد دست دوم – اپسون (۲۴۶۹)

با 2 هد اپسون DX5 چهار رنگ با یک رنگ سفید یا وارنیش
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد UVdoc

از سایز 120×250 تا 200×300
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد UVDC

سایز 130×250
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد Victor

سایز 130×330
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد CP

سایز 200×300
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه چاپ فلت بد FBUV

از سایز 120×250 تا 200×300
قیمت: تماس