دستگاه چاپ بنر ۵۱۲i فولباکس ۵۵۰۰

با قابلیت نصب هد کونیکا 512 آی
قیمت: تماس

دستگاه چاپ فلکس و بنر عرض ۵ متر

مدل: w500 با قابلیت نصب هد کونیکا 512 و 1024
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر مدل Win Box

با قابلیت نصب هد کونیکا 1024 و 512
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا ۵۱۲ (۲۱۸)

دستگاه چاپ بنر کونیکا 512 باکس 3200
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر مدل LEG

با قابلیت نصب هد زار 128 و کونیکا 512
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر زار ۱۲۸

دستگاه چاپ بنر ارزان قیمت
قیمت: تماس

دستگاه چاپ بنر مدل Silver Stone

با قابلیت نصب هد کونیکا 1024 و 512
قیمت: تماس