ویرایش شده در

لایو اینستاگرام

با موضوع: اقتصاد جهان در تقابل با ویروس کرونا (تهدیدها و فرصت ها)

مجتبی نیک نام: مدیریت جریان وجوه نقد در مقابله با بحران رکود

آریا گل نشین: تحولات جهانی اقتصاد در مبارزه با یک پادمی

سه شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۸

از صفحه اینستاگرام مبین تک

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!