ویرایش شده در

✨ برخی از مشتریان خوبِ ما

✅ دستگاه #لیزر ۱۳۹۰ | آقای صفدرپور #بوشهر
✅ دستگاه #لیزر ۱۳۹۰ | آقای کمالی #شیراز
✅ دستگاه #اکوسالونت | آقای فلاح کهن #کرج
✅ دستگاه #کونیکا۵۱۲ | آقای رستمی #بوشهر
✅ دستگاه #لیزر ۱۳۹۰ | آقای عمرانی #بندرامام
✅ دستگاه #زار۱۲۸ | خانم محمدی #کرمانشاه

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!