ویرایش شده در

واحد تولید بنر پلاس بدلیل کاهش کیفیت آخرین سری تولیدات منتهی به ابتدای آذرماه طی فراخوانی نسبت به مرجوعی یا عودت مبلغ مابه تفاوت اعلام آمادگی نمود.

بدین منظور لطفا با کارشناسان فروش تماس بگیرید.

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!