ویرایش شده در

مدیرعامل و مدیر مارکتنیگ مبین تک در همایش نقش ict در مدیریت استراتژیک به دعوت شاتل شرکت کردند.

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!